ONZE SCHOOL

Betaalbaar kwaliteitsonderwijs voor Nederlandse en Vlaamse kinderen

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ONZE SCHOOL

Betaalbaar kwaliteitsonderwijs voor Nederlandse en Vlaamse kinderen

https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2023/05/t-kofschip-onze-school-header.jpg
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2023/05/waarom-voor-t-kofschip.jpg

Waarom voor ’t Kofschip kiezen

Op ’t Kofschip leer je, onze naam verraadt het al een beetje, of je het voltooid deelwoord met een –t of met een –d moet schrijven. Dit doen wij namelijk: kinderen met Nederlandse en Vlaamse wortels goed Nederlands leren spreken en schrijven.

En het blijft niet bij taalonderwijs alleen. Elke week leren de kinderen weer iets bij over het land van hun vader of hun moeder. Soms krijgen wij bezoek uit Nederland of uit België. Van een schrijver, een journalist, of een wetenschapper. En elk jaar komt de Sint weer bij ons langs.

’t Kofschip helpt als de kinderen later in Nederland of België willen gaan werken of studeren. En opa en oma vinden het natuurlijk enig als ze Nederlands met de kleinkinderen kunnen praten. Daarom: wij zijn niet alleen de enige, maar ook de enigste Nederlandse school in Rome!

Ons gedreven team staat borg voor de beste kwaliteit. Dat vindt de schoolinspectie ook, die ons doen en laten nauwlettend in de gaten houdt. Bovendien hanteren wij hele schappelijke prijzen. Voor een les op ’t Kofschip kan je, hier in Rome, niet eens een oppas betalen.

Lees onze zelfevaluatie van het schooljaar 2020-2021.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Docenten

Docenten

https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2021/06/dianne_di_benedetto.jpg

CoördinatorDianne Di Benedetto

Dianne is bevoegd onderwijzeres in het basisonderwijs en vanaf 2014 coördinator van ‘t Kofschip. Zij geeft op zaterdag les aan groep 3 op de Zwitserse school.

https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2021/06/linda_lussenburg.jpg

LeraarLinda Lussenburg

Linda is afgestudeerd als vertaler en geeft bijles Engels en Duits aan kinderen. Ze staat op zaterdag voor de kleuterklas op de Zwitserse school en geeft ook les aan volwassenen op ParliamOlandese.

https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2021/06/jessica_schots.jpg

LeraarJessica Schots

Jessica is kunsthistorica, schrijver en heeft onderwijservaring in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Zij geeft op zaterdag les aan de kinderen van VO 4 en 5.

https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2021/06/saskia_tersteeg.jpg

LeraarSaskia Tersteeg

Saskia is afgestudeerd in Buitenlandse Talen en Letterkunde. Ze is vanaf 2014 verbonden aan ‘t Kofschip en geeft ook Nederlandse en Engelse privéles. Op zaterdag geeft ze les aan groep 6 en 7.

https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2021/06/hilde_van_doren.jpg

LeraarHilde van Doren

Hilde heeft 10 jaar les gegeven aan kinderen en volwassenen in New York en Londen. Ze is vertegenwoordigster van Vlamingen in de Wereld in Rome en geeft les aan groep 5 en 8 op St. George’s en aan de cursisten van ParliamOlandese.

https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2021/06/barbara_caen.jpg

LeraarBarbara Caen

Barbara is als kunsthistorica verbonden aan de Temple University Rome. Als Vlaamse is zij ook actief voor Vlamingen in de Wereld. Barbara geeft vanaf januari 2022 op zaterdag op de Zwitserse school les aan de klassen VO 1 en 2.

https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2021/06/klaas_jan_kok.jpg

LeraarKlaas Jan Kok

Klaas Jan is afgestudeerd leerkracht basisonderwijs en kunst- en cultuurwetenschapper. In diverse landen heeft hij mogen proeven van het veelkleurige onderwijslandschap. Hij geeft ‘s zaterdags les aan groep 4 en 5 op de Zwitserse school.

https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2021/06/marianna_fumagalli.jpg

LeraarMarianna Fumagalli

Marianna is bevoegd lerares Italiaans voor anderstaligen en leerde het Nederlands in België. Zij is lid van Vlamingen in de Wereld en geeft met Dianne op zaterdag les aan groep 3 en assisteert waar nodig ook in de andere klassen.

 

https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2021/07/barbara_caen_1.jpg

InvaljufTessa Vrijmoed

Tessa is eerstegraads docent Grieks en Latijn en auteur van Laat je krekels maar krieken (2013), reisgids 100% Rome, Beyond the Colosseum-blog & nieuwspagina. Ze is vanaf 2009 verbonden aan ‘t Kofschip als leerkracht, vanaf 2016 als invalster.

https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2021/06/rinske_hernaamt.jpg

InvaljufRinske Hernaamt

Rinske is afgestudeerd als docent pedagogiek en werkt als onderwijsassistente op een internationale school in Rome. Vanaf 2012 is ze verbonden aan ‘t Kofschip, vanaf 2020 als invalster. Ze zal op zaterdag indien nodig de kleuterklas ondersteunen.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Wat wij bieden

’t Kofschip verzorgt Nederlands taalonderwijs voor kinderen met Nederlandse en Vlaamse wortels en voor anderstalige volwassenen.

Onze belangrijkste activiteiten zijn:

 • Nederlandse les voor kinderen van 4 – 18 jaar.
 • Culturele activiteiten: Sinterklaasviering, nationale feestdagen, bezoeken van schrijvers, journalisten, wetenschappers.
 • Ondersteuning en begeleiding bij doorstroming naar onderwijs in Nederland of België:
  • CITO-toets
  • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT)
  • Internationaal Baccalaureaat.
 • ParliamOlandese: Nederlandse les voor volwassenen.
https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2023/05/t-kofschip_wat-wij-bieden.jpg
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2023/05/t-kofschip_onze-school-onderwijs.jpg

Onderwijs

Wij bieden lessen aan in het Primair Onderwijs (PO) en het Voortgezet Onderwijs (VO). Er is drie uur per week les, wat neerkomt op 100 uur per jaar. Daar komt nog zo’n 20 uur per jaar bij voor culturele activiteiten.

Wij streven volgende leerdoelen na:

 • het ontwikkelen van vaardigheden om de Nederlandse taal doelmatig te gebruiken
 • kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van de taal
 • het plezier hebben en houden in het gebruik van de taal

Onze onderwijsdoelen zijn:

 • optimalisatie van pedagogisch klimaat
 • sociaal, betekenisvol en strategisch leren
 • veilige leeromgeving

Onze docenten streven ernaar om een ontspannen, gemoedelijke sfeer in de klas te creëren. Lessen beginnen met de hele groep, waarna er in kleinere groepjes wordt gewerkt en sommige kinderen zelfstandig aan de slag gaan.

De vorderingen van de leerlingen worden op de voet gevolgd. Er zijn periodieke toetsen om na te gaan of de leerdoelen behaald worden.

Tijdens de pauze komen alle kinderen samen om buiten te spelen. Ten slotte worden de lessen klassikaal afgesloten en krijgen de kinderen huiswerk mee.

bt_bb_section_top_section_coverage_image

Groepen

De groepen op ’t Kofschip bestaan uit minimaal 3 en maximaal 12 kinderen, afhankelijk van het aanbod, de grootte van het klaslokaal en het aantal beschikbare leerkrachten.

De plaatsing van de kinderen hangt af van hun leeftijd en de beheersing van de Nederlandse taal. Er zijn drie richtingen te onderscheiden:

 • Richting 1 (R1): kinderen die in Nederland of België hebben gewoond en daar onderwijs hebben gevolgd en die nauwelijks achterstand hebben ten opzichte van de kinderen in Nederland of België.
 • Richting 2 (R2): kinderen met Nederlandse of Vlaamse ouders, die nooit of nauwelijks in Nederland of België hebben gewoond en maximaal een achterstand van 2 jaar hebben ten opzichte van de kinderen in Nederland of België.
 • Richting 3 (R3): kinderen die het Nederlands als tweede taal leren.

De groepen van ’t Kofschip bestaan uit R1 en/of R2 kinderen. Voor R3 kinderen bestaat de mogelijkheid om privéles te krijgen.

https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2023/05/t-kofschip_onze-school_groepen.jpg
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2023/05/t-kofschip-onze-school-privelessen.jpg

Privélessen

Kinderen die om praktische of onderwijskundige redenen niet aan de groepslessen kunnen deelnemen, komen in aanmerking voor privéles.

Privéles om onderwijskundige redenen is meestal bedoeld voor kinderen die het Nederlands als vreemde taal leren, de zogenaamde R3 kinderen. Privéles heeft dan als doel om de leerling klaar te stomen voor deelname aan een passende klas.

De docenten stemmen de privélessen qua frequentie, duur en inhoud af op de mogelijkheden en behoeften van de leerling. De lessen vinden bij de docent of bij de leerling thuis plaats.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Meer informatie

Hier vind je alle gegevens en achtergrondinformatie over ’t Kofschip

Schoolplan 2020-2024

Schoolgids 2022-2023

Schoolkalender 2022-2023

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Contact
Dianne Di Benedetto, Coördinator
’t Kofschip
Associazione di Promozione Sociale ETS
p/a Koninklijk Nederlands Instituut Rome
Via Omero 10-12, 00197, Rome
Geregistreerd bij Regione Lazio
ARTES n. 2562 C.F. 97 98 99 50 585
Lestijden en locaties
ZATERDAGOCHTEND
9:30 - 12:30
Zwitserse school
Via M. Malpighi 14, Rome
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image