ONZE SCHOOL

Betaalbaar kwaliteitsonderwijs voor Nederlandse en Vlaamse kinderen

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ONZE SCHOOL

Betaalbaar kwaliteitsonderwijs voor Nederlandse en Vlaamse kinderen

https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2023/05/t-kofschip-onze-school-header.jpg
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2023/05/waarom-voor-t-kofschip.jpg

Waarom voor ’t Kofschip kiezen

Op ’t Kofschip leer je, onze naam verraadt het al een beetje, of je het voltooid deelwoord met een –t of met een –d moet schrijven. Dit doen wij namelijk: kinderen met Nederlandse en Vlaamse wortels goed Nederlands leren spreken en schrijven.

En het blijft niet bij taalonderwijs alleen. Elke week leren de kinderen weer iets bij over het land van hun vader of hun moeder. Soms krijgen wij bezoek uit Nederland of uit België. Van een schrijver, een journalist, of een wetenschapper. En elk jaar komt de Sint weer bij ons langs.

’t Kofschip helpt als de kinderen later in Nederland of België willen gaan werken of studeren. En opa en oma vinden het natuurlijk enig als ze Nederlands met de kleinkinderen kunnen praten. Daarom: wij zijn niet alleen de enige, maar ook de enigste Nederlandse school in Rome!

Ons gedreven team staat borg voor de beste kwaliteit. Dat vindt de schoolinspectie ook, die ons doen en laten nauwlettend in de gaten houdt. Bovendien hanteren wij hele schappelijke prijzen. Voor een les op ’t Kofschip kan je, hier in Rome, niet eens een oppas betalen.

Lees onze zelfevaluatie van het schooljaar 2022-2023.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Docenten

Docenten

https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2023/08/Natalia-Karpenko-2022.png

CoördinatorNatalia Karpenko

Natalia is afgestudeerd in de Nederlandse taal en literatuur. Ze is literair vertaalster en heeft op basisscholen in verschillende landen Nederlandse les gegeven. Natalia is coördinator van ’t Kofschip en assisteert in groepen 4, 5, 6 en 7.

https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2023/08/Linda-Lussenburg-2022.png

LeraarLinda Lussenburg

Linda is afgestudeerd als vertaler en geeft samen met Annaclaudia Giordano les aan groep 3 en 4 van het voortgezet onderwijs. Linda geeft ook bijles Engels en Duits aan kinderen.

https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2023/08/Annaclaudia-Giordano-2022.png

LeraarAnnaclaudia Giordano

Annaclaudia is invaljuf op ’t Kofschip. Ze heeft Nederlands gestudeerd en is als docent Nederlands en postdoc verbonden aan de universiteit van Napels.

https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2021/06/saskia_tersteeg.jpg

LeraarSaskia Tersteeg

Saskia is afgestudeerd in Buitenlandse Talen en Letterkunde. Ze is vanaf 2014 verbonden aan ’t Kofschip en geeft les aan groep 8. Saskia geeft ook Nederlandse en Engelse privéles.

https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2021/06/dianne_di_benedetto.jpg

LeraarDianne Di Benedetto

Dianne is bevoegd onderwijzeres in het basisonderwijs en vanaf 2008 verbonden aan ‘t Kofschip. Zij geeft les aan groep 3.

https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2023/08/Barbara-Caen-2022.png

LeraarBarbara Caen

Barbara is kunsthistorica en als Vlaamse actief voor Vlamingen in de Wereld. Ze geeft les aan klas 1 van het voortgezet onderwijs (VO1).

https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2021/06/klaas_jan_kok.jpg

LeraarKlaas Jan Kok

Klaas Jan is afgestudeerd leerkracht basisonderwijs en kunst- en cultuurwetenschapper. In diverse landen heeft hij mogen proeven van het veelkleurige onderwijslandschap. Klaas Jan geeft les aan groep 4 en 5.

https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2021/06/marianna_fumagalli.jpg

LeraarMarianna Fumagalli

Marianna is bevoegd lerares Italiaans voor anderstaligen en leerde het Nederlands in België. Zij is lid van Vlamingen in de Wereld en geeft les aan groep 3.

 

https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2023/08/Tessa-Vrijmoed-2022.png

LeraarTessa Vrijmoed

Tessa is eerstegraads docent Grieks en Latijn en auteur van Het lied van Marina. Ze is vanaf 2009 verbonden aan ’t Kofschip en geeft les aan groep 6 en 7.

https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2023/08/Rinske-Hernaamt-2022.png

LeraarRinske Hernaamt

Rinske is docent pedagogiek en werkt als onderwijsassistente op een internationale school in Rome. Ze is vanaf 2012 verbonden aan ’t Kofschip en geeft les aan groep 1 en 2. Rinske geeft ook privélessen.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Wat wij bieden

’t Kofschip verzorgt Nederlands taalonderwijs voor kinderen met Nederlandse en Vlaamse wortels en voor anderstalige volwassenen.

Onze belangrijkste activiteiten zijn:

 • Nederlandse les voor kinderen van 4 – 18 jaar.
 • Culturele activiteiten: Sinterklaasviering, nationale feestdagen, bezoeken van schrijvers, journalisten, wetenschappers.
 • Ondersteuning en begeleiding bij doorstroming naar onderwijs in Nederland of België:
  • CITO-toets
  • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT)
  • Internationaal Baccalaureaat.
 • ParliamOlandese: Nederlandse les voor volwassenen.
https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2023/05/t-kofschip_wat-wij-bieden.jpg
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2023/05/t-kofschip_onze-school-onderwijs.jpg

Onderwijs

Wij bieden lessen aan in het Primair Onderwijs (PO) en het Voortgezet Onderwijs (VO). Er is drie uur per week les, wat neerkomt op 100 uur per jaar. Daar komt nog zo’n 20 uur per jaar bij voor culturele activiteiten.

Wij streven volgende leerdoelen na:

 • het ontwikkelen van vaardigheden om de Nederlandse taal doelmatig te gebruiken
 • kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van de taal
 • het plezier hebben en houden in het gebruik van de taal

Onze onderwijsdoelen zijn:

 • optimalisatie van pedagogisch klimaat
 • sociaal, betekenisvol en strategisch leren
 • veilige leeromgeving

Onze docenten streven ernaar om een ontspannen, gemoedelijke sfeer in de klas te creëren. Lessen beginnen met de hele groep, waarna er in kleinere groepjes wordt gewerkt en sommige kinderen zelfstandig aan de slag gaan.

De vorderingen van de leerlingen worden op de voet gevolgd. Er zijn periodieke toetsen om na te gaan of de leerdoelen behaald worden.

Tijdens de pauze komen alle kinderen samen om buiten te spelen. Ten slotte worden de lessen klassikaal afgesloten en krijgen de kinderen huiswerk mee.

bt_bb_section_top_section_coverage_image

Groepen

De groepen op ’t Kofschip bestaan uit minimaal 3 en maximaal 12 kinderen, afhankelijk van het aanbod, de grootte van het klaslokaal en het aantal beschikbare leerkrachten.

De plaatsing van de kinderen hangt af van hun leeftijd en de beheersing van de Nederlandse taal. Er zijn drie richtingen te onderscheiden:

 • Richting 1 (R1): kinderen die in Nederland of België hebben gewoond en daar onderwijs hebben gevolgd en die nauwelijks achterstand hebben ten opzichte van de kinderen in Nederland of België.
 • Richting 2 (R2): kinderen met Nederlandse of Vlaamse ouders, die nooit of nauwelijks in Nederland of België hebben gewoond en maximaal een achterstand van 2 jaar hebben ten opzichte van de kinderen in Nederland of België.
 • Richting 3 (R3): kinderen die het Nederlands als tweede taal leren.

De groepen van ’t Kofschip bestaan uit R1 en/of R2 kinderen. Voor R3 kinderen bestaat de mogelijkheid om privéles te krijgen.

https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2023/05/t-kofschip_onze-school_groepen.jpg
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2023/05/t-kofschip-onze-school-privelessen.jpg

Privélessen

Kinderen die om praktische of onderwijskundige redenen niet aan de groepslessen kunnen deelnemen, komen in aanmerking voor privéles.

Privéles om onderwijskundige redenen is meestal bedoeld voor kinderen die het Nederlands als vreemde taal leren, de zogenaamde R3 kinderen. Privéles heeft dan als doel om de leerling klaar te stomen voor deelname aan een passende klas.

De docenten stemmen de privélessen qua frequentie, duur en inhoud af op de mogelijkheden en behoeften van de leerling. De lessen vinden bij de docent of bij de leerling thuis plaats.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Meer informatie

Hier vind je alle gegevens en achtergrondinformatie over ’t Kofschip

Schoolplan 2020-2024

Schoolgids 2023-2024

Schoolkalender 2023-2024

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Contact
Natalia Karpenko, Coördinator
’t Kofschip
Associazione di Promozione Sociale ETS
p/a Koninklijk Nederlands Instituut Rome
Via Omero 10-12, 00197, Rome
Geregistreerd bij RUNTS rep. 57710
C.F. 97 98 99 50 585
Lestijden en locaties
ZATERDAGOCHTEND
9:15 - 12:45
Zwitserse school
Via M. Malpighi 14, Rome
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image