PRAKTISCHE INFOAlles wat je
moet weten over
’t Kofschip

PRAKTISCHE INFOAlles wat je moet weten over ’t Kofschip

https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2023/05/tkofschip_praktische_info.jpg
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2023/05/t-kofschip_praktische-info-inschrijven.jpg

Inschrijven

De inschrijving kan online gedaan worden op het inschrijfformulier.

Gebruik één formulier per kind.

De inschrijving geldt voor het hele schooljaar van half september tot half juni.

In uitzonderingsgevallen kan een leerling ook in januari worden toegelaten.

Gedurende het hele jaar is het mogelijk om een proefles te volgen.

Toelating en plaatsing

`t Kofschip stelt als toelatingsvoorwaarde dat er thuis Nederlands wordt gesproken door minstens één van de ouders/opvoeders.

De plaatsing in een groep hangt af van de beheersing van de Nederlandse taal en de leeftijd van het kind. Indien nodig nemen we een instaptoets af.

Past een kind niet in de groep, of heeft het op de aangeboden lesdagen andere verplichtingen, dan kunnen we privélessen aanbieden.

Hetzelfde geldt voor kinderen die Nederlands als vreemde taal leren.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Lesgeld

Het standaardtarief bedraagt €850 per jaar voor het eerste kind. Voor de daaropvolgende kinderen uit hetzelfde gezin geldt een korting van 10% per kind.

Bij inschrijving na 30 september zijn wij genoodzaakt om €300 per leerling extra in rekening te brengen omdat er dan geen subsidie meer kan worden aangevraagd.

Voor privélessen wordt €60 per uur gerekend voor het eerste kind en €50 per uur voor volgende kinderen.

Betalingen

Betalingen geschieden per bankoverschrijving aan:

T Kofschip Associazione di Promozione Sociale ETS
IBAN: IT 47 R 05696 03229 00000 4347 X74
Banca Popolare di Sondrio Filiale: 458 Roma – Ag. 29
BIC: POSOIT2111S

Er kan worden betaald in één of twee termijnen:
vóór 15 oktober en vóór 15 maart.

Belastingaftrek

Wie in Italië belastingplichtig is, kan het lesgeld aftrekken. Een kwitantie kan worden aangevraagd bij de penningmeester: penningmeester@tkofschip.org.

Korting

Er bestaat een kortingsregeling voor minder draagkrachtige ouders. Neem voor meer informatie contact op met de penningmeester: penningmeester@tkofschip.org.

Lidmaatschap

‘t Kofschip is een vereniging, waarvan alle gezinnen met kinderen op school lid dienen te zijn. Het lidmaatschap kost €3,00 per jaar per gezin en is niet aftrekbaar van de belastingen.

Lesgeld schooljaar 2023-2024

https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2023/09/tarieftabel-23-24.jpg
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Lestijden en locaties

https://tkofschip.org/wp-content/uploads/2021/07/Scuola_Svizzera_di_Roma.jpg

Zwitserse school

ZATERDAGOCHTEND / 9:15 – 12:45
Via M. Malpighi 14, Rome

Meer informatie

Hier vind je alle gegevens en achtergrondinformatie over ’t Kofschip

Schoolplan 2020-2024

Schoolgids 2023-2024

Schoolkalender 2023-2024

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Contact
Natalia Karpenko, Coördinator
’t Kofschip
Associazione di Promozione Sociale ETS
p/a Koninklijk Nederlands Instituut Rome
Via Omero 10-12, 00197, Rome
Geregistreerd bij RUNTS rep. 57710
C.F. 97 98 99 50 585
Lestijden en locaties
ZATERDAGOCHTEND
9:15 - 12:45
Zwitserse school
Via M. Malpighi 14, Rome
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image